Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi (UHD)    Yıl: 2018   Sayı: 13

Gonca KARATAŞ BARAN, Sena KAPLAN
1- KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET İLE MÜCADELEDE ULUSAL POLİTİKALAR: KALİTATİF BİR ARAŞTIRMA

Doi: 10.17371/UHD.2018.2.8
  Özet   Tam Metin
Mehmet GÜLŞEN, Dilek ÖZMEN
2- YÖNETİLEN DUYGULAR: HEMŞİRELİKTE DUYGUSAL EMEK

Doi: 10.17371/UHD.2018.2.1
  Özet   Tam Metin
Pakize ÖZYÜREK, Özlem BULANTEKİN DÜZALAN, Yeliz CİĞERCİ, Cahide CEVİK, Özlem YILDIZ, Dürdane PALABIYIK
3- DÜŞME RİSK FAKTÖRLERİNİN VE DÜŞME RİSK DÜZEYLERİNİN HASTALARIN ÖZELLİKLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ: PREVELANS ÇALIŞMASI

Doi: 10.17371/UHD.2018.2.4
  Özet   Tam Metin
Emel BAHADIR YILMAZ, Eda ŞAHİN
4- TOPLUMSAL CINSIYET EŞITLIĞI DERSİ ALAN VE ALMAYAN EBELIK VE HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERININ TOPLUMSAL CINSIYET ROLLERINE YÖNELIK TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Doi: 10.17371/UHD.2018.2.6
  Özet   Tam Metin
Gül ŞAHİN, Tülay BAŞAK
5- PERİOPERATİF HEMŞİRELİK BAKIMININ HEMŞİRE VE HASTALAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Doi: 10.17371/UHD.2018.2.7
  Özet   Tam Metin
Amine DENİZ, Asiye AKYOL, Esra OKSEL
6- YAŞLI BİREYDE DÜŞME SONRASI ABDELLAH’IN MODELİNE GÖRE HEMŞİRELİK BAKIMI: BİR OLGU SUNUMU

Doi: 10.17371/UHD.2018.2.3
  Özet   Tam Metin
Şengül ÜZEN CURA, Aysel ÖZSABAN, Ela YILMAZ COŞKUN
7- YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE KULLANILAN DAVRANIŞSAL AĞRI ÖLÇEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: SİSTEMATİK DERLEME

Doi: 10.17371/UHD.2018.2.5
  Özet   Tam Metin
Fatma Özlem ÖZTÜRK
8- DAMGALANMA KAVRAMI VE TÜBERKÜLOZ

Doi: 10.17371/UHD.2018.2.10
  Özet   Tam Metin
Asuman ÇOBANOĞLU, Ayten ZAYBAK
9- ÜRETRAL KATETERİZASYON UYGULANMASINDA AĞRININ AZALTILMASINA YÖNELİK YAPILAN UYGULAMALAR: SİSTEMATİK DERLEME

Doi: 10.17371/UHD.2018.2.2
  Özet   Tam Metin
Özlem SOYER, Türkan ÖZBAYIR
10- 3S AMELİYATHANE BASINÇ YARASI RİSK TANILAMA ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI

Doi: 10.17371/UHD.2018.2.9
  Özet   Tam Metin