Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi (UHD)    Yıl: 2017   Sayı: 10

Selma KAHRAMAN, Esra KARACA ÇİFTÇİ
1- İNVAZİF GİRİŞİMLERDE FİSKE ATMANIN AĞRIYA ETKİSİ

Doi: 10.17371/UHD2017.2.01
  Özet   Tam Metin
Özlem AŞCI, Fulya GÖKDEMİR, Gökçe ALTUNTAŞ
2- HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK SAHİBİ OLMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ VE ÇOCUK SEVME DURUMLARI

Doi: 10.17371/UHD2017.2.02
  Özet   Tam Metin
Gülcan TAŞKIRAN, Ülkü BAYKAL
3- HEMŞİRELERİN AFETLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ DENEYİMLERİ VE HAZIRLIK ALGISI

Doi: 10.17371/UHD2017.2.03
  Özet   Tam Metin
Sultan Esra TEDİK, Nazlı HACIALİOĞLU
4- HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE FAZLA KİLO DURUMU VE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Doi: 10.17371/UHD2017.2.04
  Özet   Tam Metin
Derya UZELLİ YILMAZ, Hacı DİLEMEK, Dilek YILMAZ, Esra AKIN KORHAN, Esma ÇELİK, Hacer RASTGEL
5- HEMŞİRELERİN BAKIM VERİCİ ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

Doi: 10.17371/UHD2017.2.05
  Özet   Tam Metin
Ayşe Aslı OKTAY, Merve GÜLPAK, Fadime YEL
6- HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNE YAPILAN HASTANE TANITIMININ İLK KLİNİK STRES DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Doi: 10.17371/UHD2017.2.06
  Özet   Tam Metin
Aynur AKAR, Özlem ŞAHİN ALTUN
7- HEMŞİRELERİN ÖZGECİLİK DAVRANIŞLARININ TRANSAKSİYONEL ANALİZ EGO DURUMLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ

Doi: 10.17371/UHD2017.2.07
  Özet   Tam Metin
Endam ÇETİNKAYA, Oya KAVLAK
8- HİPEREMEZİS GRAVİDARUM TANISI KONULAN GEBELERİN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİ VE YAŞAM KALİTESİ İLE İLİŞKİSİ

Doi: 10.17371/UHD2017.2.08
  Özet   Tam Metin
Cansu ÇORAK ÇEBİ
9- KANSER TANISI İLE KEMOTERAPİ TEDAVİSİ GÖREN ÇOCUKLARDA ENFEKSİYON GELİŞME RİSKİNİ AZALTMADA EĞİTİMİN ETKİSİ

Doi: 10.17371/UHD2017.2.09
  Özet   Tam Metin
Ferya ÇELİK, Hicran BEKTAŞ
10- KARACİĞER SİROZU VE SEMPTOM YÖNETİMİ

Doi: 10.17371/UHD2017.2.11
  Özet   Tam Metin
Demet İNANGİL, Merdiye ŞENDİR
11- SUBKÜTAN HEPARİN UYGULAMALARINDA AĞRI, EKİMOZ VE HEMATOMUN ÖNLENMESİ: SİSTEMATİK İNCELEME

Doi: 10.17371/UHD2017.2.12
  Özet   Tam Metin
Merve GÖNÜL AKKOÇ, Nilgün AKSOY
12- YANIKLI HASTADA AĞRI YÖNETİMİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI

Doi: 10.17371/UHD2017.2.14
  Özet   Tam Metin
Zeynep ERKUT, Suzan YILDIZ
13- BEBEK BAKIMINDA: GELENEKSEL KUNDAKLAMA MI?, GÜVENLİ SARMALAMA MI?

Doi: 10.17371/UHD2017.2.13
  Özet   Tam Metin
Ecem ÇİÇEK, Selma ÖNCEL
14- TÜRKİYE'DE HEMŞİRELİK ALANINDA ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK YAPILAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ

Doi: 10.17371/UHD2017.2.10
  Özet   Tam Metin