Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi (UHD)    Yıl: 2018   Sayı: 14

Nurhan ÇİNGÖL, Mehmet KARAKAŞ, Seher ZENGİN, Ebru ÇELEBİ
1- İNTÖRN HEMŞİRELERİN PROBLEM ÇÖZME ALGILARI VE AHLAKİ DUYARLILIKLARININ İNCELENMESİ

Doi: 10.17371/UHD.2018.3.8
  Özet   Tam Metin
Songül YANIK, Sebahat ATEŞ
2- DAHİLİ BİRİMLERDE YATAN HASTALARIN HEMŞİRELİK BAKIMI MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

Doi: 10.17371/UHD.2018.3.7
  Özet   Tam Metin
Rujnan TUNA, Birşen DALLI
3- KONTROL LİSTESİ KULLANAN YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN NÖBET DEVİR TESLİM ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Doi: 10.17371/UHD.2018.3.10
  Özet   Tam Metin
Feyza DERELİ, Hatice YILDIRIM SARI, Yasemin TOKEM
4- HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM SİSTEMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ: ÜÇ FARKLI EĞİTİM MODELİ

Doi: 10.17371/UHD.2018.3.5
  Özet   Tam Metin
Harun KIRILMAZ, Sümeyye HEKİM, İsmail ŞİMŞİR
5- SAĞLIK PERSONELİNE KARŞI İŞLENEN SUÇLARLA İLGİLİ HUKUKİ YARDIM HAKKINDA PERSONELİN GÖRÜŞLERİ

Doi: 10.17371/UHD.2018.3.3
  Özet   Tam Metin
Yağmur SÜRMELİ, Duygu VEFİKULUÇAY YILMAZ
6- DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE ANNE SÜTÜ BANKACILIĞI VE HEMŞİRELİK

Doi: 10.17371/UHD.2018.3.1
  Özet   Tam Metin
Zeynep ERKUT, Seda ÇAĞLAR
7- OKUL YAŞAMINDAKİ BİR PROBLEM: OKUL FOBİSİ

Doi: 10.17371/UHD.2018.3.2
  Özet   Tam Metin
Satı CAN, Saadet CAN ÇİÇEK
8- DİYABETİK AYAĞIN ÖNLENMESİNDE HEMŞİRENİN ROLÜ

Doi: 10.17371/UHD.2018.3.4
  Özet   Tam Metin
Rukiye EMİR, Merve EYÜP, Gültekin KARAKUŞ
9- AKUT MASIF PULMONER EMBOLI TANILI HASTADA TROMBOLITIK TEDAVI SONRASI FONKSIYONEL SAĞLIK ÖRÜNTÜLERI MODELINE GÖRE HEMŞIRELIK BAKIMI: OLGU SUNUMU

Doi: 10.17371/UHD.2018.3.9
  Özet   Tam Metin
Selma TURAN KAVRADIM, Zeynep ÖZER
10- HEMŞİRELİK BAKIŞ AÇISIYLA: KLİNİK KARAR VERMEDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Doi: 10.17371/UHD.2018.3.6
  Özet   Tam Metin