Yıl:2018   Sayı: 13   Alan: Halk Sağlığı Hemşireliği  

Fatma Özlem ÖZTÜRK
DAMGALANMA KAVRAMI VE TÜBERKÜLOZ
 
Tüberküloz hava yoluyla bulaşan ve tedavisi uzun süren bir hastalıktır. Tüberküloza karşı toplumda yanlış algı, korku ve önyargı gibi nedenlerle tüberküloz hastaları toplum tarafından dışlanmakta ve damgalanma deneyimi yaşayabilmektedir. Damgalanma; hastaların sağlık kurumuna başvurmasını, hastalara tanı konulmasını geciktirebilmekte, tanı konulmuş hastaların da tedaviye uyumunu olumsuz etkileyebilmektedir. Bu nedenle damgalanma; tüberkülozun tanı ve tedavi sürecini olumsuz etkileyerek hem ulusal hem küresel düzeyde tüberkülozun kontrolünde ciddi bir engel teşkil etmektedir. Bu yazıda damgalanma kavramı, tüberkülozda damgalanma ve damgalanmanın önlenmesi için yapılabilecek girişimlerin ortaya konması amaçlanmıştır. Tüberküloz hastalarının yaşadığı damgalanma sorununun çözülmesi ve önlenmesi için öncelikle sağlık profesyonellerine, tüberküloz hastalarına, ailelerine ve tüm topluma sağlık eğitimi verilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, Damgalanma, Damgalama

Doi: 10.17371/UHD.2018.2.10

STIGMATIZATION CONCEPT AND TUBERCULOSIS
 
Tuberculosis is a disease that is transmitted by air and treatment whose treatment is long. Because of the misperception, fear and prejudice against tuberculosis in the society, tuberculosis patients may be excepted by the society and may experience stagmatization. Stigmatization may retard patients to apply a health institution, delay the diagnosis of the disease and affect the treatment compliance of diagnosed patients adversely. Therefore, stigmatization constitutes a serious impediment to tuberculosis globally by affecting the diagnosis and treatment process of tuberculosis negatively. In this article, the concept of stigmatization, stigmatization in tuberculosis and prevention of stigmatization are aimed to be initiated. It is recommended that health professionals, tuberculosis patients, their families and all public be provided health education to solve and prevent the problem of stigmatization of tuberculosis patients.

Keywords: Tuberculosis, Stigmatize, Stigmatization

Doi: 10.17371/UHD.2018.2.10

Tam Metin