Yıl:2018   Sayı: 14   Alan: Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği  

Yağmur SÜRMELİ, Duygu VEFİKULUÇAY YILMAZ
DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE ANNE SÜTÜ BANKACILIĞI VE HEMŞİRELİK
 
Bazı bebekler anneden ve bebekten kaynaklı sebeplerden dolayı anne sütünü alamamaktadır. Anne sütünü alamayan bu bebekler için birçok Avrupa ülkesinde alternatif yol olarak anne sütü bankaları kurulmuştur. Anne sütü bankaları; süt bağışlamak isteyen gönüllü annelerin uygunluğunu uluslararası belirlenmiş standartlara göre değerlendiren, uygun bulunan bağışçı sütünü kabul eden, testlerden geçiren, işleyerek güvenliğini sağlayan, sütün güvenli kullanımını yaygınlaştırarak toplum sağlığını geliştiren ve kar amacı gütmeyen kuruluşlardır. Günümüzde birçok Avrupa ülkesinde anne sütü bankaları mevcutken, özellikle dini sebeplerden dolayı Türkiye’de anne sütü bankası bulunmamaktadır. Büyük çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu ülkemizde dini yasakları göz önüne alarak geliştirilen“Türk Anne Sütü Bankacılığı Modeli” umut vaat etmektedir. Türkiye’de anne sütü bankasının açılmasında sağlık profesyoneli olan hemşirelere önemli sorumluluklar düşmektedir. Öncelikle annelerden başlayarak diğer aile üyelerine anne sütü almanın yararları ve anne sütü bankalarının sağlayacağı yararlar hakkında eğitimler vermeli ve anne sütü bankalarının işleyişi hakkında bilgilendirme yaparak akıllarda kalan soru işaretlerini gidermelidir. Bu derlemenin amacı anne sütü bankacılığı ile ilgili güncel bilgileri sunmak ve anne sütü bankacılığında hemşirelere yol gösterici olmaktır.

Anahtar Kelimeler: Anne Sütü Bankacılığı, Emzirme, Hemşirelik

Doi: 10.17371/UHD.2018.3.1

NURSING AND BREAST MILK BANKS IN TURKEY AND THE WORLD
 
Some babies are not able to get breastfeeding due to reasons originating from the mother or the baby. Breastfeeding banks were established as alternative ways in many European countries for infants who cannot be breastfed. Breast milk banks are non-profit organizations that evaluate the suitability of voluntary mothers who want to donate milk in line with internationally recognized standards, accept the appropriate donor cube, pass tests, provide safety by operating, and improve public health by expanding the safe use of breastfeeding. Today, while breastfeeding banks are available in many European countries, there are no breastfeeding banks in Turkey due to religious reasons. The majority of our country is comprised of Muslims, but the “Turkish Breastfeeding Banking Model, “which is developed in line with religious prohibition, promises hope. Nurses, who are health professionals, have important responsibilities in the opening of breast milk banking models in Turkey. First of all, beginning with the mothers, and other family members, they should be trained about the benefits of breastfeeding to provide the benefits of breastfeeding bank and inform them of the functioning of the breastfeeding banks; they must clear question marks on minds. The purpose of this compilation is to present up-to-date information about breastfeeding banking and to guide nurses in breastfeeding banking.

Keywords: Mother Milk Banking, Breastfeeding, Nursing

Doi: 10.17371/UHD.2018.3.1

Tam Metin