Yıl:2017   Sayı: 9   Alan: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği  

Şerife TUTAR GÜVEN, Ayşegül İŞLER DALGIÇ
EPİLEPSİ HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARDA KULLANILAN ANTİEPİLEPTİK İLAÇLAR VE İLAÇ YÖNETİMİNDE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMININ ÖNEMİ
 
Çocukluk çağında yaygın görülen kronik nörolojik bir hastalık olan epilepsinin tedavisinde genellikle uzun süreli antiepileptik ilaçlar kullanılmaktadır. Antiepileptik ilaçların uygun şekilde kullanımı tekrarlayan nöbet riskinin azaltılmasında ve hastaneye yatışların önlenmesinde oldukça önemlidir. İlaçların düzenli kullanılmaması ise ani beklenmedik ölüm ve status epileptikus ile sonuçlanabilir. Bu nedenle epilepsi hastalığı olan çocuklarda antiepileptik ilaçların reçete edildiği şekilde alınması kandaki terapötik ilaç düzeyinin sürdürülmesi açısından da önemlidir. Hastalık süreci ve tedavi ile ilgili bilgi düzeyinin artırılması ilaç uyumunu olumlu yönde etkilemektedir. Bu nedenle antiepileptik ilaçlar, kullanımı ve yan etkilerinin yönetimi konusunda çocuk ve ebeveynlerinin bilgilendirilmesi gereklidir. Bu süreçte epilepsi hastalığı olan çocuk ve ailesi ile çalışan pediatri hemşirelerine eğitici, danışman, savunucu, karar verici bağımsız rolleri doğrultusunda önemli sorumluluklar düşmektedir. Hemşire antiepileptik ilaç kullanımı, etkileri, yan etkileri, dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda çocuk ve ebeveynleri bilgilendirmeli ve izlemelidir. Bu derlemenin amacı epilepsi hastalığı olan çocukların tedavisinde yaygın olarak kullanılan antiepileptik ilaçlar ve ilaç yönetiminde hemşirelik yaklaşımının önemini vurgulamaktır.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, Antiepileptik İlaç, Hemşirelik Yönetimi

Doi: 10.17371/UHD2017.1.0003

ANTIEPILEPTIC MEDICATIONS USED FOR CHILDREN WITH EPILEPSY AND THE IMPORTANCE OF NURSING APPROACH IN MEDICATION ADMINISTRATION
 
Long term antiepileptic medications are generally used in the treatment of epilepsy when it is a frequent chronic neurological disease in childhood. Proper administration of the antiepileptic medications is very important in order to decrease the risk of recurrent epilepsy seizures, and to prevent hospitalizations. Not using medications regularly can result in status epilepticus, or even sudden, unexpected death. Taking the antiepileptic medications as prescribed is important in order to maintain a medication blood level in children with epilepsy. Increasing knowledge of the disease, its duration and treatment positively affects medication compliance. Therefore, children and their parents must be informed about antiepileptic medications, the use of antiepileptic medications, and management of side effects. Because of these concerns, pediatric nurses working with a child with epilepsy and his/her family have important responsibilities in light of their independent roles as educator, counselor, advocate, and decisionmaker. The nurse should also monitor use of the antiepileptic medication, and inform the child and parents about its effects and side effects, and other factors to take into consideration. The purpose of this collection is to emphasize antiepileptic medications that are commonly used in the treatment of children with epilepsy, and the importance of a nursing approach in medication administration.

Keywords: Epilepsy, Antiepileptic Medication, Nursing Management

Doi: 10.17371/UHD2017.1.0003

Tam Metin