Yıl:2018   Sayı: 12   Alan: İç Hastalıkları Hemşireliği  

Nurten TERKEŞ, Simge KALAV, Hicran BEKTAŞ
GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ BAKIM MODELLERİ
 
Bakıma muhtaç yaşlıların bakımını kolaylaştıran ve sosyal bakım hizmetlerine profesyonel bir anlayış kazandıran standart modeller, Batı ülkelerinde akademisyen kökenli bakım uzmanları tarafından geliştirilmiştir. Bakım hizmetlerinin kalitesini arttırmak amacıyla sürekli olarak geliştirilen yaşlı bakım modellerinin temel unsurlarının başında, bakım planı gelmektedir. Bu nedenle yaşlı bireylerin sorunlarını doğru bir biçimde belirlemeyi sağlayacak ve hemşireleri bakım üzerine odaklandıracak rehberlere gereksinim duyulmaktadır. Hemşire kuramcılar sistemli ve kapsamlı bir biçimde veri toplamayı sağlayan çeşitli modeller geliştirmişlerdir. Bu modeller, bakımın bilimsel, planlı ve sistematik olarak verilmesini sağlayarak hemşirelere sistematik değerlendirme yapmada, veri toplamada, planlamada ve uygulamada rehberlik etmektedir. Bunun yanı sıra hemşirelerin eleştirel düşünme, karar verme ve sorun çözme yeteneklerini de arttırmaktadır. Bu derleme makalenin amacı hemşirelik uygulamalarında kullanılabilecek yaşlı bakım modellerini incelemektir.

Anahtar Kelimeler: Geriatri Hemşireliği, Yaşlı, Bakım Modelleri

Doi: 10.17371/UHD.2018.1.10

GERIATRIC NURSING CARE MODELS
 
Models of care for older people facilitate the care of older adults and provide a professional approach to social care services have been developed by academic backgrounds care professionals in Western countries and have been continuously developed in order to improve the quality of care. Care plan is the basic element in models of care for older people. Therefore there is a need to guides providing a correctly identify the problems of the elderly. These guides should be able to focus on nurses to the care. Nurse theorists have developed several models that provide a comprehensive and systematic data collection. These models guide for nurses about data collection, planning and implementation of nursing care and prove scientific, planned and systematic care. With these models nurses' critical thinking, decision-making and problem-solving skills also increase. The purpose of this review article is examining elderly care models can be used in nursing practice.

Keywords: Geriatric Nursing, Elderly, Care Models

Doi: 10.17371/UHD.2018.1.10

Tam Metin