Yıl:2017   Sayı: 9   Alan: Hemşirelik Esasları  

Ülkü GÜNEŞ
HEMŞİRELİKTE KANITA DAYALI UYGULAMA
 
Hemşirelik mesleğinin gelişmesi ve bakım kalitesinin artması için profesyonel hemşirelerin uygulamalarını araştırma sonuçlarına dayalı kanıtlara göre gerçekleştirmeleri önemli bir gerekliliktir. Kanıta dayalı uygulama süreci; araştırma ruhunun geliştirilmesi, PICOT formatında klinik soruların sorulması, mevcut en iyi kanıtın araştırılması, kanıtın geçerliliğinin ve uygunluğunun değerlendirilmesi, kanıta dayalı uygulama kararlarının sonuçlarının değerlendirilmesi ve kanıta dayalı uygulamanın karar ve değişim sonuçlarının yayılması olmak üzere yedi adımdan oluşmaktadır. Bu derlemede kanıta dayalı uygulama süreci, kanıt kaynakları ve klinik sorulara yönelik kanıta dayalı cevaplara yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kanıta Dayalı Hemşirelik, Kanıta Dayalı Uygulama, Kanıt

Doi: 10.17371/UHD2017.1.0006

EVIDENCE- BASED PRACTICE IN NURSING
 
It is an important requirement to implement nursing practices based on research evidence in order to accomplish the development of the nursing profession and increase the quality of care. The process of evidence based practice consists of seven steps such as cultivating a spirit of inquiry, asking clinical questions in PICOT format, searching for the best evidence, appraising the evidence critically, integrating the evidence with clinical expertise and patient preferences and values, evaluating the outcomes of the practice decisions or changes based on evidence and disseminating evidence based practice results. This text provides a brief overview of the process of evidence–based implementation, evidence resources and evidence based answers to clinical questions.

Keywords: Evidence-based Nursing, Evidence-based Practice, Evidence

Doi: 10.17371/UHD2017.1.0006

Tam Metin