Yıl:2017   Sayı: 10   Alan: Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği  

Merve GÖNÜL AKKOÇ, Nilgün AKSOY
YANIKLI HASTADA AĞRI YÖNETİMİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI
 
Amaç: Bu derlemede, yanık hastalarında ağrı yönetimi ve hemşirelik bakımını tartışmak hedeflenmiştir. Bulgular: Yanık hastasında farklı seviye ve tipteki ağrının çeşitli nedenleri vardır. Yanık hasar oluşum aşaması, yaranın kapanması, tedavi, epitelyalizasyon ve skar oluşumu farklı ağrı türlerini ortaya çıkmaktadır. Bu nedenleri bilmek ağrı türlerini tedavi etmenin önemli bir parçasını oluşturur. Multidisipliner yanık ekibinin üyesi olan hemşireler, ağrı tanısını belirlemek ve yapılacak müdahaleler hakkında karar vermekte önemli bir role sahiptir. Yanık tedavisinin tüm aşamalarında, hemşireler ilaç ve ilaçsız ilaçlarla uygun ağrı kontrolünü sağlamalıdır. Hemşirelerin en fazla sorumluluğu, yanık ağrısı yaşayan hasta için sürekli ve bireysel ağrı değerlendirmesi ve ağrı tedavisidir. Sonuç: Yanık hastalarının en iyi şekilde bakımı, çok disiplinli bir takım yaklaşımı gerektirir. Hemşireler tüm hasta bakım faaliyetlerinin koordinatörüdür. Yanık bakımında uzmanlaşmış olan hemşireler ağrının tanımlanması ve kontrolünde önemli bir rol oynamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ağrı Yönetimi, Yanık, Hemşirelik Bakımı, Hasta

Doi: 10.17371/UHD2017.2.14

MANAGEMENT OF PAIN IN BURN PATIENT AND NURSING CARE
 
Objective: In this review, it was targeted to discuss pain management and nursing care in patients with burns. Results: There are various reasons of different level and type pain in patient with burn. At stage of occurrence of burn damage, closure of wound, treatment, epithelialisation and scar formation, different pain types are arisen. Knowing these reasons and kind of pain they cause is an important part of the treatment. The nurses,who are members of the multidisciplinary burn team, has an important role in determining the diagnosis of pain and making decision about interventions to be carried out, because they are together with the patient for a long time. In all stages of burn treatment, nurses should provide appropriate pain control with drug and non-drug medications. The most responsibility of nurses is continuous and individualized pain assessment and pain management for the patient who experienced the burn pain. Conclusion: Optimal care of burn patients requires a multidisciplinary team approach. Nurses are the coordinator of all the patient care activities. The nurses that have specialized in the burn care play an important role in defining and controlling pain.

Keywords: Pain Management, Burn, Nursing Care, Patient

Doi: 10.17371/UHD2017.2.14

Tam Metin