Yıl:2018   Sayı: 13   Alan: İç Hastalıkları Hemşireliği  

Amine DENİZ, Asiye AKYOL, Esra OKSEL
YAŞLI BİREYDE DÜŞME SONRASI ABDELLAH’IN MODELİNE GÖRE HEMŞİRELİK BAKIMI: BİR OLGU SUNUMU
 
Hemşirelikte kuramsal temellerin oluşturulmasında önemli katkıları olan kuramcılardan biri kolay anlaşılabilir ve uygulanabilir bir model oluşturan Faye Glenn Abdellah’tır. Abdellah’ın 21 Hemşirelik Sorunu Modeli’ne göre yaşlı bir olguda hemşirelik bakımının uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesinin amaçlandığı bu çalışmada veriler yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmıştır. Veri toplama ve değerlendirme yöntemi olarak Veri Toplama Formu ve Abdellah'ın 21 Hemşirelik Sorunu kullanılmıştır. Bakımın her aşamasında kullanılan bu model hastanın temel, destekleyici, iyileştirici ve güçlendirici bakım gereksinimleri üzerinde olumlu sonuçlar elde edilmesine katkı sağlamıştır. Bu bulgular ışığında kuramın yaşlı bireylerde hemşireler tarafından etkin kullanımı önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Abdellah, Hemşirelik Sorunu, Hemşirelik Süreci, Yaşlı

Doi: 10.17371/UHD.2018.2.3

NURSING CARE IN THE ELDERLY PERSON AFTER THE FALLING ACCORDING TO ABDELLAH’S MODEL:A CASE REPORT
 
Faye Glenn Abdellah is one of the theorists who makes important contributions to the establishment of fundamental theoretical knowledge in nursing, and makes a model, easy to understand and apply. The aim of this study is to apply nursing care in an elderly case and to evaluate its results according to Abdellah's 21 Nursing Problem Model. Data are collected by face-to-face interview technique in the study. Data Collection Form and Abdellah's 21 Nursing Problem are used as data collection and evaluation method. This model used at every stage of care, contributes to obtaining positive outcomes related to the patient's basic, sustenal, remedial and restorative care needs. In the light of these findings, it is suggested that the theory is used effectively by nurses in elderly individuals.

Keywords: Abdellah, Problem of Nursing, Nursing Process, Elderly

Doi: 10.17371/UHD.2018.2.3

Tam Metin