Yıl: 2017   Sayı: 11

Ayşe Betül ÇELİK, Nalan AKIŞ, Fatma DÜZGÜN, Alpaslan TÜRKKAN
1- ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİR HASTANEDE HEMŞİRELERİN HASTA/YAKINLARINDAN ŞİDDETE UĞRAMA SIKLIĞI, RİSK FAKTÖRLERİ, NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Doi: 10.17371/UHD.2017.3.11
  Özet   Tam Metin
Sema KOÇAŞLI, Kübra YILMAZ ŞENYÜZ, Gülay YAZICI
2- HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN AMELİYAT SONRASI AĞRIYA YAKLAŞIMININ NANDA HEMŞİRELİK TANILARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESi

Doi: 10.17371/UHD.2017.3.1
  Özet   Tam Metin
Bilgen ÖZLÜK, Saide FAYDALI
3- TRANSFÜZYON YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ: BİR KALİTE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASI

Doi: 10.17371/UHD.2017.3.2
  Özet   Tam Metin
İlknur METİN AKTEN, Semiha AKIN
4- KIRKLARELİ İL MERKEZİNDE YAŞLILARDA DÜŞME PREVALANSI VE RİSK FAKTÖRLERİ

Doi: 10.17371/UHD.2017.3.3
  Özet   Tam Metin
Duygu CEYHAN, Semiha AKIN
5- KANSER HASTALARINDA KEMOTERAPİ İLE İLİŞKİLİ PERİFERAL NÖROTOKSİSİTENİN VE EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNİN İNCELENMESİ

Doi: 10.17371/UHD.2017.3.4
  Özet   Tam Metin
Firuzan Nihan TOMBUL , Ayfer KARADAKOVAN
6- KRONİK HEPATİT B HASTALARI İLE İNAKTİF HBsAg TAŞIYICILARININ YAŞAM KALİTELERİNİN İNCELENMESİ

Doi: 10.17371/UHD.2017.3.5
  Özet   Tam Metin
Meryem Türkan ERER, Canan KANAT, Eda ŞAHİN. Özlem ÖGER
7- TOPLUMUN ERKEK HEMŞİRELERE BAKIŞI; MERSİN ÖRNEĞİ

Doi: 10.17371/UHD.2017.3.6
  Özet   Tam Metin
Gülşen AK SÖZER, Nejla CANBULAT ŞAHİNER, Muradiye ALDEM
8- 21. YÜZYIL TRAJEDİSİ: KADIN GENİTAL SÜNNETİ

Doi: 10.17371/UHD.2017.3.10
  Özet   Tam Metin
Halime ABAY, Sena KAPLAN
9- HİSTEREKTOMİ SONRASI CİNSEL SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE PLISSIT MODELİNİN KULLANILMASI

Doi: 10.17371/UHD.2017.3.8
  Özet   Tam Metin
Hicran BEKTAŞ, Simge KALAV
10- KAPSAMLI GERİATRİK DEĞERLENDİRME

Doi: 10.17371/UHD.2017.3.7
  Özet   Tam Metin
Eylem TOPBAŞ, Öznur GÖRGEN, Ezgi ŞAHİN, Nur ÇAKMAK
11- PROFESYONEL HEMŞİRELİKTE İLK ADIM KARİYER PLANLAMASI

Doi: 10.17371/UHD.2017.3.9
  Özet   Tam Metin